Ny lov om webtilgængelighed

Del dette indlæg

Lever din hjemmeside op til den nye lov om tilgængelighed på hjemmesider og applikationer?

For en gang skylds skal det ikke handle om den ellers omtalte General Data Protection Regulation (GDPR). I dag skal det handle om et lovforslag, der har fokus på webtilgængelighed, og som i skrivende stund behandles i Folketinget.
Repræsentanter for Europa-Parlamentet, -Rådet og -Kommissionen er blevet enige om et direktiv, der skal gøre offentlige organisationers hjemmesider og applikationer mere tilgængelige for blinde, svagsynede, døve og hørehæmmede. Lovforslaget bliver behandlet i foråret 2018 og forventes at træde i kraft den 23. september 2018.

”Lovforslaget er et vigtigt skridt i retningen af at sikre retten til ligebehandling for personer med handicap. En tilgængelig adgang til offentlige hjemmesider og apps har nemlig stor betydning for muligheden for at deltage og blive inkluderet i samfundet. Det gælder for eksempel inden for sundhed, skole- og dagtilbud.”
 Nikolaj Nielsen, leder af handicapteamet ved Institut for Menneskerettigheder

Der eksisterer allerede en række krav om digital tilgængelighed kendt som WCAG 2.0 eller Website Content Accessability Guidelines version 2.0, som de offentlige organisationer er underlagt.

De nuværende principper om tilgængelighed, som er fastsat af EU’s WCAG 2.0 forventes at være en del af den nye lovgivning:

1. Din hjemmeside skal være ’Opfattelig’
Informationen og de komponenter der indgår i brugergrænsefladen skal præsenteres på en måde, hvor alle brugere kan tilgå og opfatte dem. Det stiller krav til, at der er tekstbaserede alternativer til ikke-tekstbaseret indhold på dit website, såsom lydklip og film.

2. Din hjemmeside skal være ’Anvendelig’
Det skal være nemt at navigere i sidens indhold – også uden en mus eller trackpad/touchpad. Det betyder, at de funktioner, faneblade, links og andet, der umiddelbart er tilgængeligt på din hjemmeside også skal være det, når en bruger navigerer via tastaturet eller ved hjælp af kompenserende teknologier eller programmer.

3. Din hjemmeside skal være ’Forståelig’
Det at have en forståelig hjemmeside handler primært om at gøre sidens indhold læseligt. Med læseligt menes, at usædvanlige ord og forkortelser er forklaret, at ord, hvor kontekst eller betydning kan være flertydigt, såfremt brugeren ikke kender udtale, er konkretiseret, og afslutningsvist at der kan findes supplerende indhold i tilfælde af, at hjemmesidens indhold kræver et læseniveau, der er højere end 10. klasse.

4. Din hjemmeside skal være ’Robust’
Med robust menes, at hjemmesidens indhold skal være kompatibelt med nuværende og fremtidige bruger agenter, altså kompenserende og hjælpende teknologier, som anvendes af de brugere, der har vanskeligheder ved at anvende og navigere rundt på hjemmesiden på lige vilkår med andre.

Dertil er det fastslået, at der som en del af den nye lovgivning forventes to yderligere krav til offentlige organisationers hjemmesider:

5. Din hjemmeside skal have en ’Tilgængelighedserklæring’
Tilgængelighedserklæringen har til formål at redegøre for de elementer og områder på siden, som ikke overholder kravene om tilgængelighed og, og tilgængelighedserklæringen har samtidig til formål at fortælle brugeren, hvor et alternativ til de utilgængelige informationer og funktioner kan findes.

6. Din hjemmeside skal have en ’Feedback mekanisme’
Der skal i tilgængelighedserklæringen indgå en mekanisme, hvori brugerne kan rapportere om indhold, funktioner og information som er utilgængeligt på hjemmesiden. Dertil har brugeren altid ret til en fyldestgørende besvarelse på sin henvendelse, som stiller krav til, at der internt i organisationen er en proces for at behandle feedbacken.

Da lovforslaget ikke er helt på plads endnu, er de konkrete krav ikke udformet.Manglende overholdelse og håndhævelse

“Det tyder på, at der ikke alene er behov for regulering, vejledning og tilsyn, men også effektiv håndhævelse af allerede eksisterende krav, hvis offentlige myndigheders hjemmesider og mobilapps skal blive mere tilgængelige.”
  Siger Nikolaj Nielsen på baggrund af en undersøgelse lavet af Institut for Menneskerettigheder omhandlende Digital Kommunikation i Kommunerne.

Undersøgelsen viste, at næsten halvdelen af de, i undersøgelsen, adspurgte enten svarede, at deres hjemmesider ikke levede op til kravene om tilgængelighed, eller at de ikke var klar over, om deres hjemmeside gjorde.

Så spørgsmålet er, hvilken halvdel hører din hjemmeside til? Og er du klar til den nye lov om digital tilgængelighed?
Har du brug for hjælp til at sikre, at din hjemmeside er tilgængelig, så kontakt os i dag for en uforpligtende dialog omkring digital tilgængelighed.

 

keep it simple...

lad os tage en snak

…du er velkommen til at prøve vores prisberegner –  det tager kun 2 min.